AZRA KOHEN’İN SUÇU NE?

Geçen ay sosyal medyada bir kıyamet koptu bilirsiniz. Azra Kohen kendini psikolog olarak tanıtmış bunca yıl ve insanları kandırmış. Olay bu, yani ifade edilen şey bu. Peki Azra Kohen ne dedi bu konuda, ben kendime hiç psikolog demedim, bir çok eğitimim var, yayınlarda psikolog diye yazdılar müdahale edemedim. Şimdi burada eğer Azra Kohen kendisini gerçekten psikolog olarak tanıttıysa burada ciddi bir hata var. Zira bizim ülkemizde 4 yıllık psikoloji lisansı olanlar psikolog ünvanını alıyorlar. Ancak Avrupa ve Amerika’da bu ünvan için yüksek lisans yapmanız yeterli oluyor çoğu zaman. Fakat bizde şartlar farklı. Bu nedenle 4 yıllık lisans mezunu değilseniz bu ünvanı kullanamazsınız. Gelelim Azra hanımın ifadesine, ben kendimi öyle lanse etmedim ancak yurtdışında psikolog olarak çalışmama izin veren bir çok eğitim belgem var dedi. Doğru yurtdışında bu yeterli. Fakat burada bizim sistemsel bir sorunumuz da var diyebilirim. 4 yıllık psikoloji eğitimi olan bir kişiye gerçek anlamda terapi yapabilen psikolog denebilmesi için üzerine bir 3-4 yıl da psikoterapi eğitim süreci ve supervizyonundan geçmesi gerek. Ayrıca doğuştan bu konuda yetenekli olması gerek. Bizim ülkemizde ehil olanlarla ehliyet sahibi olanlar pek aynı kişiler olmuyor. Psikoloji lisansı olmayan ancak yüksek lisans yapanların psikoloji mezunlarından çok daha önde götürdüğü bir yarış var. Çünkü lisans yok elimizde ve biz ne yapıp edip en iyisi olmak zorundayız diye bir düşünce var ki buna karşı çıkmıyorum. Bir çok psikoloji ehliyeti sahibi olan kişilere bakıyoruz ki ehil değiller. Bir çok ehil olan kişiye bakıyoruz ki psikoloji mezunu değiller, yüksek yapmışlar belki üzerine bir de doktora. Ben hep şunu savunuyorum, ülkemizde evet sen bu işi yapabilirsin ve kendine psikolog diyebilirsin diyebilecek bir kurum olmalı. Yüksek lisans ya da lisans mezunları bir kurul onayından geçmeli, ve ehil olana bu ünvan verilmeli. Öbür türlü psikoloji okumuş ama zerre insan ruhundan anlamayan, patolojinin p’sini bilmeyen, sadece ünvanıyla insanları yanlış yönlendiren psikologları daha çok göreceğiz. Azra Kohen bana kalırsa bir çok psikologdan çok daha fazla bilgiye sahip. Terapi yapıyor mu bilmiyorum ancak yapsa gidecek olan çok olur. Ben Azra hanımın bilgisini ve emeğini takdir ediyorum. Fakat öte yandan da bir etik var, psikolog dememiz imkansız. Ancak psikolog ünvanı alan kişilerin de çoğunun ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. Psikolog olmak uzun bir yoldur. Sadece lisans bitirmekle o ünvan alınmaz. Bir kere ömür boyu kendini iyileştirecek kendini çözeceksin. Ömür boyu öğreneceksin ve eğitimlerden eğitimlere koşacaksın. sürekli bakış açını değiştireceksin. Ve en önemlisi yeni bir şeyler söyleyeceksin. Kuramların esiri olmadan kendi yolunu çizeceksin. Şimdi sizlere Dünyaca ünlü, psikoloji alanında ekol olmuş, kuram geliştirmiş kişileri sunuyorum. Haydi hep beraber düşünelim, biz nerede hata yapıyoruz diye? Çok şaşıracaksınız okumaya başlayınca. Haydi bakalım kolay gelsin.

 

Prof.Dr.Öğet Öktem Tanör –  Lisansı: Hukuk- Yüksek lisansı yok.Ülkemize nöropsikolojiyi getiren ve ilk laboratuvarını kuran kişi. Doktorası psikoloji alanında. Ve ülkemizin en iyi psikologlarından birisidir. (Nöropsikolog) Psikologdur.

 

Prof.Dr. Nedret Öztan – Lisansı: Sosyoloji- 2010-2012 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği Başkanı   — yüksek lisans: psikoloji  doktora: sosyal psikoloji

 

John Gottman – Lisansı: Matematik ve Fizik -Aile ve aşk labarutarının kurucusu- aile terapisinde Amerika’daki en çok ödül alan terapist. 2 psikoloji master’ı ve 1 psikoloji doktorası bulunuyor.

 

Martin Seligman -Lisansı: Felsefe “Öğrenilmiş çaresizlik” terimini ortaya atıyor.

1998’de APA başkanlığı yapmış.
20.yy’ın en çok atıf yapılan 31. Psikoloğu.
Pozitif psikoloji ekolünün en önemli isimlerinden.
2 psikoloji doktorası ve 3 fahri doktorası var.

 

Howard Gardner – Lisansı: Halkla İlişkiler. Çoklu Zeka Kuramı’nın kurucusu. 1 sosyal psikoloji doktorası, 1 gelişim psikolojisi doktorası ve 27 fahri doktorası var.

 

Albert Ellis – Lisansı: İşletme Yönetimi. Rasyonel Emotif Terapi’nin kurucusu.

Kognitif terapilerin kurucusu.

Klinik psikoloji yüksek lisanslı

Klinik psikoloji doktoralı

 

Virginia Satir – Lisanslı: Eğitim-ilköğretim 

Aile terapisi alanında bir öncü.

Master’ını Sosyal Hizmet alanında yapmış.

Psikoloji/terapi/tıp eğitimi yok.

Bir adet fahri sosyal bilimler diploması var

 

Francine Shapiro Lisansı: İngiliz Edebiyatı -Yüksek lisansı: İngiliz Edebiyatı

EMDR tekniğini ortaya atmıştır.
İngiliz edebiyatı doktorasını yaparken kanser teşhisi almış, iyileşme süreci boyunca yaşadıkları psikolojiye ilgi duymasına sebep olmuştur.
Klinik psikoloji doktorası

 

Carl Rogers – Lisansı: ilahiyat 

Hümanist Yaklaşım ve birey merkezli terapinin kurucusu.

Klinik psikoloji yüksek lisanslı,.

Klinik psikoloji doktoralı

 

Erik Erikson Gezi sanatçısı- Lisansı: Resmi diploması asla olmadı.

Psikososyal Gelişim Modeli’ni oluşturdu.

Liseyi bitirdikten sonra 25 yaşına kadar Avrupa’yı gezen bir sanatçı oldu.

25 yaşında Anna Freud’un psikanalitik eğilimli okulunda sanat ve tarih öğretmenliği yaptı. Psikanaliz ile burada tanıştı.

Viyana Psikanalitik Topluluğu’ndan eğitim almak üzere seçildi

 

Raymond Cattell – Lisansı: Kimya ve Fizik

Akışkan ve kristalize zeka teorisini ortaya attı.

16 kişilik faktörü envanterini oluşturdu.

Psikolojik bir araştırmanın içermesi gereken üç veri türünü belirledi (Yaşamsal, deneysel, anket)

Psikoloji doktorası bulunuyor.

 

Gregory BatesonLisansı: Biyoloji

Sistemler teorisini sosyal bilimlere uygulayan kişidir.

Şizofrenide Çifte Açmaz Paradoksu’nu ortaya atmıştır.

 

Donald Hebb–  Lisansı: İngiliz Edebiyatı- Yıllarca öğretmenlik yaptı

Stanford-Binet ve Wechsler’e rakip, daha spesifik ölçümler yapan nörolojik testler ortaya koymuştur.

Gelişim psikolojisinin ilk prensiplerini ortaya atmıştır.

Hebb Öğrenme Prensibi ile ünlüdür: “Neurons that fire together wire together.”

Psikoloji doktoralı

Üstüne bir daha psikoloji doktoralı

 

John Dewey- Lisansı: Felsefe- Psikolojiye ilgisi öğretmenlik kariyeri sırasında başladı.

Öğrenmenin sosyal yönü, deneyimleyerek öğrenme, ahlak eğitimi gibi alanlarda çalıştı.

 

Jack Lee RosenbergLisansı: Dişçilik.

Integrative Body Therapy (IBT) ile ortaya çıkmıştır.

Psikolojiye doğu felsefesinin bakış açısını kazandırmaya çalışmış, nefes teknikleri kullanmış.

An farkındalığı “mindfulness” denen modayı çıkartan adam.

Kronik ağrılar ve kaygı üzerine çalışmıştır.

Kariyer dişçi olarak başlamıştır. Psikoterapiyi sonradan keşfetmiştir.

Klinik psikoloji doktorasını yapmıştır.

 

Rollo May – Lisansı: İngiliz Dili – İkinci lisansı: İlahiyat

Varoluşçu psikoloji ve varoluşçu gelişim aşamalarıyla ilgili çalışmalarıyla biliniyor.

Klinik psikoloji doktorası bulunuyor (Columbia College ’49)

 

Susan Johnson- Lisansı: İngiliz Edebiyatı -Yüksek lisansı Eğitim alanında
Duygusal Odaklı Terapi (EFT)nin kurucusu.
Aile terapisi alanında tanınıyor.
Doktorası Rehberlik Psikolojisi üzerine

 

Jay Haley–  Lisansı: Tiyatro – İkinci Lisansı: Kütüphane Bilimleri- Yüksek Lisansı: İletişim

Psikoterapide stratejik modeli kurdu. Pratik davranışsal stratejiler geliştiriyordu.

Başa çıkma teknikleri üzerine çalıştı.

Aile sistemini bir bütün olarak incelemeyi önerdi.

“Terapistin amacı danışanın hayatında ölçülebilir ilerleme kaydetmesini sağlamaktır” diye bir de sözü var.

Fahri psikoloji doktoraları bulunuyor.

 

Leslie Greenberg– Lisansı: Mühendislik -Yüksek lisansı mühendislik alanında.

Duygu Odaklı Terapi (EFT) alanında tanınıyor.

Psikoloji doktoralı.

 

Erich Fromm- Lisansı: Hukuk

Karen Horney ile birlikte Freudyen olmayan bir psikoloji kurmak için çalıştı.

Doktorası sosyoloji alanında

 

Jon Kabat-Zinn– Lisansı: Moleküler Biyoloji

Mindfullness (an farkındalığı) alanında çalışanlardan.

Kronik ağrılarda %50 azalma sağladığı söyleniyor.

Meditasyon ve yoga teknikleri kullanıyor.

Doktorası moleküler biyoloji alanında )

 

Melanie KleinLisansı: Hiç üniversite mezunu olmadı.

Çocuk psikoloji üzerine çalışmalarıyla tanınıyor. Nesne ilişkileri kuramı, oyun terapisi ürünleri arasında.

Psikanalize ilk defa hasta olarak başvurmuştu.

 

Carl Whitaker– Lisansı: Tıp (Jinekoloji ve Obstetrik)

Deneyimsel Aile Terapisi çalışmaları ile tanınıyor.

 

Kurt Lewin— Lisansı: Biyoloji- İkinci lisansı: Felsefe

Sosyal psikolojinin babası

Deneyimle öğrenme, alan teorisi, grup dinamikleri gibi kavramları ortaya atıyor.

Gestalt psikoloji alanında çalışıyor.

Felsefe alanında doktorası bulunuyor.

Freiburg Tıp Okulu’na girmiş ama bırakmış.

 

Lev Vygotsky – Lisansı: Hukuk.

Yakın Gelişim Zonu (Zone of Proximal Learning) teorisini ortaya atıyor.

 

Harry Levinson – Lisansı: Öğretmenlik 

Kurumsal ve mesleki psikoloji üzerine pek çok teori geliştiriyor.

Yüksek lisansı ve doktorası Klinik Psikoloji alanında.

 

Robert Kegan – Lisansı: Yurttaşlık (Civics)

Yapısal Gelişim Teorisi (The Evolving Self kitabında) üzerinden eğitimin nasıl değişmesi gerektiğini açıklıyor.

Doktorası gelişim psikolojisi üzerine.

 

Gordon Allport – Lisansı: Ekonomi ve Felsefe

 APA başkanı.

Trait Theory (Özellik Teorisi) ortaya atan şahıs.

psikoloji doktoralı.

 

Carol Gilligan –  Lisansı: Edebiyat 

Kohlberg’in ahlak teorisindeki seksist eksiklikleri düzelterek psikolojide cinsiyet farklılıkları konusunda öncü çalışmalar yapmıştır.
Harvard psikoloji doktoralı.
Yüksek lisansı psikoloji alanında.)

Jean Piaget – Zooloji üzerine çalışmalar yaptı. Cenevre Üniversitesi’nde çocuk psikolojisi profesörü olarak çalıştı. Bilişsel Gelişim kuramının öncü isimlerindendir.

AZRA KOHEN’İN SUÇU NE?” için bir yanıt

  • Öncelikle bu kıyamet neden kopuyor anlamamıştım. 2 tarafta haklı görünüyordu bu yazı açıklayıcı olmuş. Alandaki öncülerin eğitimleri ise şaşırtıcı ve değişik geldi. Teşekkür ederim i

    Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s